Opakowania

Opakowania

Kątowniki tekturowe

Masz problem z zapakowaniem swoich produktów? Kątowniki tekturowe świetnie temu zaradzą gdyż służą do paletyzacji i pakietyzacji praktycznie wszystkich towarów, które chcemy uchronić przed uszkodzeniem podczas transportu i magazynowania

Tuleje tekturowe

Służą do nawijania folii, papieru, materiałów, itp.; mogą też służyć jako opakowanie, a może masz inny sposób na ich zastosowanie?

Tektura makulaturowa

w postaci zwojów, arkuszy oraz bobin.